<< Terug naar overzicht

David kent geen enkele Psalm!


Het is 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht een kerkvergadering organiseerde. In opdracht van de Staten Generaal kwam de Synode bijeen in Dordrecht. Thema van de vergadering: proberen een einde te maken aan de godsdienstige controverse tussen remonstranten (Arminianen) en contra-remonstranten (Gomaristen).
Je kunt het bijna niet voorstellen, maar er werd iedere dag vergaderd en dit zes maanden lang!

Eén van de belangrijkste besluiten van de vergadering: er werd opdracht gegeven om de Bijbel te vertalen naar het Nederlands, gebaseerd op de Hebreeuwse en Griekse grondtekst. De kosten van de vertaling werden betaald door de Staten Generaal, vandaar de naam van de Bijbel: de Statenvertaling. Twintig jaar later werd de Statenvertaling gepubliceerd en had een blijvende invloed op de Nederlandse taal.

Bijna 400 jaar beschikken wij over een Bijbel in het Nederlands. Een voorrecht als je dit vergelijkt met situaties in het buitenland. Daar wachten nog steeds miljarden mensen op een Bijbel in hun eigen taal! Bijvoorbeeld David. Deze man uit Congo wacht nog altijd op het eerste vers in zijn eigen taal.

 

 


 Het verlangen in Congo naar een Bijbel in de eigen taal is groot:

Wil je ons helpen met het Bijbelvertaalwerk? Geef bijvoorbeeld David de Bijbel in de taal van zijn hart! Voor 15 euro maakt u de vertaling van een Bijbelvers mogelijk. Hoeveel verzen neemt u voor uw rekening? 

doneer en help mee!

 

Reacties zijn gesloten.