Ain

Ain*, een jonge Aziatische vrouw vertelt: “Ik was altijd erg snel boos; naar mijn ouders toe gedroeg ik me respectloos en opstandig. Samen met mijn vrienden veroorzaakte ik vaak problemen in onze gemeenschap.”

“Toen ik begon om in het geheim vertaalde gedeelten van het Nieuwe Testament te lezen, wist ik dat mijn ouders erg boos op me zouden worden als ze me betrapten. Mijn moeder heeft het een keer gezien en gebood me om ermee te stoppen. Ik zei: ‘Als u ziet dat ik iets slechts doe, zeg het me en ik zal ermee ophouden. Maar als u ziet dat ik goed doe in mijn leven, waarom zou u dan willen dat ik stop met het lezen van dit boek?'” Haar moeder ging overstag en liet Ain verder lezen.

Getuigenis

“Ik leef nu zoals Gods Woord me zegt dat ik moet leven. De mensen om mij heen zien het verschil. Dat zet mijn vrienden die nog moslim zijn ertoe aan om, net als ik, anders te gaan denken. Toen ik Gods Woord las en me realiseerde hoe ik me zou moeten gedragen, probeerde ik mijn leven te veranderen. Dat ik daadwerkelijk veranderd ben is een groot getuigenis van de kracht van God en de waarheid van dit Boek.”

Profeet

Toch gingen er nog vele jaren overheen voordat de jonge vrouw in staat was zich geheel aan Jezus Christus toe te vertrouwen. “Ik worstelde dagelijks met een steeds terugkerende vraag: Wie is Jezus? Moslims geloven in één God. Maar die God is één persoon, geen drie-eenheid. Moslims geloven dat Jezus een profeet is. De vraag wie deze Jezus van het Nieuwe Testament is, bleef aan me knagen. Of ik nu aan het werk of onderweg was of dat ik lag te slapen: voortdurend pijnigde ik mijn hersens om een antwoord te vinden. Ik bad en vroeg God om een oplossing, zodat ik zou kunnen geloven.”

“Op een dag las ik in het Evangelie van Johannes de passage waarin Jezus zegt dat Hij en de Vader één zijn. Toen wist ik dat dat Gods antwoord op mijn gebeden was. Op die dag heb ik mijn hart helemaal aan Jezus gegeven.”

Dat was negen jaar nadat ze was begonnen met het lezen van gedeelten van het Nieuwe Testament, 29 jaar na de start van het Bijbelvertaalproject in haar taal. Ain was de eerste in haar taalgroep die christen werd. Later kwamen ook haar moeder, zus en nog een handvol anderen tot geloof.

Gids

Ain ervaart nu hoe het levensveranderende Woord van God in haar leven werkt. Het Nieuwe Testament in haar moedertaal is waardevol voor Ain als gids voor haar eigen leven en als middel om anderen te bereiken.

Getuigenis

Onder de taalgroep groeit een kleine kerk, rustig en onopvallend, ondersteund door Filipijnse zendingsorganisaties. Filipijnse en Japanse vertalers, zendingswerkers, Filipijnse kerkleden uit andere gemeenschappen en moedige lokale gelovigen proberen de mensen van deze taalgroep te dienen door in hun midden volgens de principes van Gods Koninkrijk te leven. Zo laten ze zien wat het betekent om te leven als kind van een liefhebbende Vader, verlost en van zonde bevrijd door een genadige Redder, dagelijks kracht ontvangend vanuit de belofte van het eeuwige leven door de Geest. Zo stellen ze hun vertrouwen op de enige ware drie-enige God. Hun dagelijks leven is een getuigenis van de waarheid van het Evangelie.


Meewerken aan het Bijbelvertaalwerk wereldwijd? Dat kan! Bid mee voor Ain via de Wycliffe Gebedskalender of steun het werk financieel

* Vanwege veiligheidsredenen zijn de namen in dit artikel gefingeerd.