Test jouw Bijbelkennis

In het magazine Volken & Talen staat de quiz ‘Test jouw Bijbelkennis!’ Weet jij welk getal er wordt gevraagd? Op deze pagina vind je de antwoorden.

 

Het getal wat we zoeken is 2.163. Dat is het aantal talen waar nog een Bijbelvertaalprogramma gestart moet worden. Veel hé! Lees hier meer over de 180 miljoen mensen zonder Bijbel in de eigen taal.

De antwoorden van de quiz:

Het aantal grote vissen dat door de discipelen werd gevangen na de opstanding van Jezus in de zee van Tiberias: 153

Mozes was 40 dagen en nachten op de berg Horeb.

Het nieuwe Jeruzalem heeft 12 poorten.

Tijdens de Bergrede sprak Jezus 9 zaligsprekingen uit.

De 7 gemeenten van Asia.

Met 70 personen kwam Jakob in Egypte wonen.

Bij Elim had het volk Israël de beschikking over 12 waterbronnen.

De stam van de Danieten trok op tegen de Israëlieten met 600 man.

De Farao achtervolgde de Israëlieten met 600 strijdwagens.

Het aantal eerstgeborenen dat wordt geteld in Numeri 3 is 22.273.

In de strijd met het volk Ai sneuvelden 36 mannen van het leger van Israël.

Elia leefde 40 dagen en nachten in de afzondering . (40)

Want wij geloven in één God en 1 Middelaar

In Exodus 20:1-17 staan de 10 geboden van God.

Salomo had 300 bijvrouwen.

 

Ik wil doneren