Nalatenschap

U draagt het Bijbelvertaalwerk een warm hart toe en denkt erover om Wycliffe in uw testament op te nemen.

Er zijn twee manieren om Wycliffe Bijbelvertalers in uw testament op te nemen: via een legaat of via een erfstelling. Dat biedt in veel gevallen fiscale voordelen.

Erfstelling of legaat

Bij een erfstelling neemt u Wycliffe Bijbelvertalers als (mede-)erfgenaam op in uw testament. U geeft daarbij aan welk percentage van de erfenis voor Wycliffe bestemd is.

Bij een legaat legt u in uw testament vast dat u Wycliffe Bijbelvertalers een vast bedrag of een waardevolle bezitting schenkt. Een legaat wordt uitgekeerd voordat de erfenis over de erfgenamen verdeeld wordt.

ANBI

Omdat Wycliffe Bijbelvertalers is aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ komt uw nalatenschap volledig ten goede aan het Bijbelvertaalwerk.

Contact

Neem voor een persoonlijk gesprek contact op met Bram van Grootheest, directeur van Wycliffe Nederland.
E-mail sturen »

 


Verantwoording

We gebruiken uw gift om het Bijbelvertaalwerk mogelijk te maken. Van iedere gift is 10% voor de Wycliffe-organisatie:
5% voor het kantoor in het thuisland
4% voor het Wycliffe-kantoor in het veldland
1% voor Wycliffe Internationaal.

CBF

Wycliffe heeft het CBF-keur voor goede doelen.
Meer informatie »

ANBI

Wycliffe Bijbelvertalers is aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Door de ANBI-status is Wycliffe vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Uw gift komt dus volledig ten goede aan het Bijbelvertaalwerk. Het RSIN-nummer van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland is: 804 855 110