Kinderwerk

Een Bijbel in je eigen taal. Nederlandse kinderen weten niet beter. Ze kunnen hem vaak al jong zelf lezen. Maar wat als je geen Bijbel hebt en ook niet kunt lezen? Wij betrekken het kinderwerk van kerken graag bij het wereldwijde vertaalwerk.

Kinderwerk bij het wereldwijde vertaalwerk betrekken doen we op het niveau van de kinderen en jongeren en door aan te sluiten bij hun leefwereld. Doet u mee? Op deze pagina leest u welke materialen we beschikbaar hebben voor uw doelgroep.

Kinderclubs

Ons kindermateriaal over het Bijbelvertaalwerk is gratis aan te vragen. Het materiaal laat kinderen in de basisschoolleeftijd spelenderwijs kennismaken met het Bijbelvertaalwerk. U kunt kiezen uit drie verschillende (basisschool)niveaus: groep 1 t/m 3, groep 4 t/m 6 of groep 7 en 8.

De lessen zijn te gebruiken als op opzichzelfstaande les of in samenhang met een project. We komen graag langs op school om het Bijbelvertaalwerk nog dichterbij te brengen.
Kindermateriaal aanvragen »

Tienerwerk

Voor jongeren in de leeftijd van 11-16 jaar is er Wycliffe You. Een interactief jongerenprogramma om te gebruiken bij verenigingen en tienerclubs.
Meer informatie »

Contact

Wilt u meer informatie over het kindermateriaal of heeft u interesse in een presentatie? Neem contact met ons op via de mail of telefoon: 0343 – 517 444