Materiaal

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland wil jongeren betrekken bij het wereldwijde Bijbelvertaalwerk. Speciaal voor hen hebben we Wycliffe You!

Interactief lespakket

Het Wycliffe You lespakket is bedoeld voor jongeren tussen de 11-16 jaar om te gebruiken op scholen, verenigingen en clubs. Met de Wycliffe You materialen dagen we hen uit om na te denken over het belang van de Bijbel in je eigen taal. Een docent of clubleider kan met een lespakket één of een serie lessen creatief invullen over Bijbelvertaalwerk en zending.

Er is keuze uit diverse lesprogramma’s met o.a. de volgende onderwerpen:

  • Wat is de impact van een Bijbel in je eigen taal?
  • Wat betekent de Bijbel voor jou?
  • Hoe en waar werken Bijbelvertalers?

De map met meer dan 70 pagina’s vol activiteiten en Bijbelstudies is gratis beschikbaar. Vraag hem meteen aan of bekijk eerst de proefversie.
Map aanvragen »
Proefversie downloaden (pdf) »

Gastlessen op locatie

Als aanvulling op het lesmateriaal komen onze veldmedewerkers graag langs om over hun werk te vertellen. Zij dagen jongeren uit om na te denken over het belang van de Bijbel in hun eigen taal. Een mooie aftrap voor een actie voor het Bijbelvertaalwerk!
Gastles aanvragen »