<< Terug naar overzicht

Kapingamarangi-Bijbel overgedragen

Na achttien jaar vertalen heeft de Kapingamarangi-taalgroep in Micronesië de complete Bijbel in hun taal. Met zijn ca. 3000 sprekers is het Kapingamarangi een van de kleinste talen ter wereld waarin de hele Bijbel beschikbaar is.

Vorig jaar kwam de vertaling af; het boek is in Sri Lanka gedrukt en vervolgens verscheept naar Pohnpei, het hoofdeiland van Micronesië. In december ging een vrachtschip naar het eiland Kapingamarangi, zodat vlak voor Kerst de Bijbel op het eiland kon worden ingezegend.

Initiatief

Wycliffe-vertalers Nico en Pam Daams hebben het project al die jaren begeleid. Vanwege logistieke problemen konden ze niet bij de inzegening aanwezig zijn. Aan de ene kant was dat jammer; aan de andere kant betekende het wel, dat de inzegening helemaal voor en door de Kapingamarangi’s was, en dat is tekenend voor dit bijzondere vertaalproject. Het vertaalproject was een initiatief van de Kapinga’s zelf; zij selecteerden de (meer dan 20) vertalers, en toen al na vier jaar het Nieuwe Testament gereed was, waren zij het die besloten om door te gaan en ook het Oude Testament te vertalen.

Vertaalcomité

Caleb Gamule, voorzitter van het vertaalcomité, schreef het volgende aan Nico en Pam:
“De inzegening van de Kapingamarangi Bijbel is goed verlopen. Vier leden van het vertaalcomité van Pohnrakiet waren met de boot naar Kapingamarangi mee gereisd en hebben actief deelgenomen aan de inzegeningsdienst van de Kapinga Bijbel. Sosten leidde de dienst, ikzelf preekte uit 2 Timoteus 3:16, Henrich ging voor in gebed terwijl zijn vrouw Carmina samen met vertaalster Emerihda de zang leidden. De Protestantse Kerk van Pohnpei had een van hun voorgangers, Midion Neth, mee gestuurd om de Bijbels in te zegenen. Heel hartelijk dank voor alles. Zonder jullie zouden we geen Bijbel hebben. Op 25 december zal het vertaalcomité van Pohnrakiet committee de inzegening van de Kapingamarangi Bijbel in de Kerstdienst feestelijk herdenken.”

Dank

Nico voegt hieraan toe: “Graag willen we allen die ons in gebed en financiën hebben ondersteund danken voor hun bijdrage in het Kapingamarangi-project. Want ook zonder jullie zouden de Kapingamarangi-mensen geen Bijbel hebben.”

Meer informatie over het Kapingamarangi-project is te vinden op de (Engelstalige) website van het Isles-of-the-Sea-Project.

Eén reactie op “Kapingamarangi-Bijbel overgedragen”

  1. Anoniem schreef:

    Wat een mooi moment dat deze vertaling beschikbaar is. En dankbaar dat wij konden mee helpen om het Woord van God daar beschikbaar te krijgen. Dat dit niet het einddoel maar een middel is om velen de liefde van God onze Vader te laten weten, en dat velen Jezus als hun REDDER mogen aanvaarden!