<< Terug naar overzicht

Nieuwe directeur voor partner SIL

Op 11 mei jl. is de Afrikaanse Dr. Michel Kenmogne aangetreden als directeur van SIL International, Wycliffe’s belangrijkste partnerorganisatie. Het is de eerste keer dat de organisatie een niet westerse directeur heeft, die bovendien het Engels niet als eerste taal heeft.

Tijdens een tweewekelijkse SIL-conferentie met afgevaardigden uit 68 landen nam Kenmogne officieel het leiderschap over van zijn voorganger. Dr. Michel Kenmogne heeft veel leiderschapservaring en een uitgebreide kennis op het gebied van taal en het belang van moedertaal.

Ervaring

Al vanaf de oprichting maakt SIL zich sterk voor lokale talen. Met Kenmogne heeft SIL nu een directeur die, als spreker van een lokale taal uit Kameroen, persoonlijk ervaring heeft met dit onderwerp. Dr. Michel Kenmogne’s moedertaal is het Ghomálá, een taal die door 350.000 mensen in West-Kameroen wordt gesproken. Omdat hij als kind zelf les kreeg in een taal die hij niet kende, steunt hij van harte het belang van de huidige doelstellingen van SIL. “Het verhaal van mijn taalgroep is er eentje van een gemeenschap die lang heeft moeten vechten om haar eigen taal te mogen gebruiken.”

michel_speaking_8_copy

Over SIL

In het jaar voorafgaand aan zijn aanstelling als directeur heeft Dr. Kenmogne samen met collega’s gekeken naar de geschiedenis van SIL, de huidige situatie van de minderheidstaalgroepen en de rol die SIL in de huidige tijd kan spelen. Het ‘Summer Institute of Linguistics’ werd in 1934 opgericht door Cameron Townsend om zomercursussen te geven voor Bijbelvertalers. Nu de afkorting niet meer van toepassing is, heet de organisatie SIL International. Vandaag de dag is SIL International een non-profit organisatie die zich wereldwijd inzet om taalgroepen te dienen om hen te helpen bij een duurzame ontwikkeling van hun taal.  SIL heeft meer dan 4000 medewerkers in 80 landen.

Boek

Dr. Michel Kenmogne heeft een verrassende en verfrissende visie op het Bijbelvertaalwerk. Hij schreef hierover een boek: La traduction de la Bible et l’Eglisé (Bijbelvertaling en de kerk). Een samenvatting van dit boek is te vinden in het achtergrondartikel van het Wycliffe-magazine Volken & Talen.

Klik hier voor het officiële nieuwsbericht op de website van SIL. 

Reacties zijn gesloten.