Ondernemers

Als ondernemer kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan onze wereldwijde projecten op het gebied van moedertaalonderwijs en Bijbelvertaalwerk. We informeren u graag over de mogelijkheden om betrokken te zijn.

 

“Vorig jaar besloten we om Wycliffe te gaan steunen via ons bedrijf XSARUS. We doen dat omdat we denken dat het vertalen van de Bijbel van groot belang is voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk.” Paul Kieviet vertelde in het Wycliffe magazine Volken & Talen over zijn betrokkenheid als ondernemer bij Wycliffe.
Lees het hele artikel » 

Adopteer een project

Een Bijbelvertaal- of alfabetiseringsproject adopteren? Dat kan! Wereldwijd zijn er nog honderden projecten die ondersteuning nodig hebben. Uw bijdrage kan daarbij van grote betekenis zijn. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.
Stuur een e-mail »

Help zaaien

De eerste jaren van een Bijbelvertaalproject zijn vaak moeilijk. Het analyseren en op schrift stellen van een taal die vooralsnog alleen gesproken wordt, kost veel tijd en geld en de resultaten zijn nog niet dadelijk zichtbaar. Als gevolg daarvan is het lastig om financiering te krijgen voor deze projecten. Uw seed capital maakt daarom het verschil voor startende Bijbelvertaalprojecten.
Stuur een e-mail »