Geschiedenis

De Wycliffe-organisatie begon met de Amerikaan Cameron Townsend. Deze man was Bijbelverkoper en op een dag probeerde hij Spaanstalige Bijbels te verkopen aan de Caqchiquel-indianen in Guatemala.

‘Het is een belangrijke boodschap voor jullie van de almachtige God’, legde Cameron uit. De indianen vroegen hem: ‘Als jouw God zo machtig is, waarom spreekt Hij dan onze taal niet?’ Deze vraag zette de Amerikaan aan het denken. In 1917 besloot Cameron bij de Caqchiquel-indianen te gaan wonen om hun taal te leren en de Bijbel te vertalen in de taal van hun hart.

SIL

Cameron Townsend zag al snel dat er grote behoefte was aan vertalingen van de Bijbel in de moedertaal. Hij besloot daarom mensen op te leiden om hem te helpen. Zijn school noemde hij ‘Summer Institute of Linguistics’ (SIL). Omdat het aantal cursisten groeide, werd Wycliffe Bible Translators opgericht. Als partnerorganisatie ging Wycliffe zorgen voor de werving en begeleiding van nieuwe medewerkers voor het Bijbelvertaalwerk.

John Wycliffe

Wycliffe Bijbelvertalers is vernoemd naar kerkhervormer John Wycliffe. Hij leefde in Engeland in de 14e eeuw na Chr. John vond dat iedereen de Bijbel moest kunnen lezen. Hij nam daarom het initiatief om de Bijbel vanuit het Latijn te vertalen in de taal van het gewone volk.
Meer informatie over John Wycliffe »

Wycliffe Nederland

Vanaf 1964 kreeg het werk van Wycliffe Bible Translators voor het eerst aandacht in Nederland. Piet Koen hoorde van Marinus Wiering over de grote behoefte aan Bijbelvertaalwerk. Dit maakte op hem zo’n enorme indruk dat hij ontslag nam bij de bank waar hij werkte. Piet Koen werd in 1970 de eerste directeur van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland.

Meer informatie over Wycliffe nu »