Organisatie

Wycliffe Nederland is een vereniging met een vast kantoorteam en een aantal vrijwilligers. Onze veldmedewerkers en bestuursleden zijn lid van de vereniging.

Kantoormedewerkers

Onze kantoormedewerkers zijn in dienst bij Wycliffe en werken vanuit het kantoor in Driebergen.

Management

Bram van Grootheest – Directeur
Babeth de Jongste – Medewerker
Adaja Kraal – Medewerker

Afdeling Personeelszaken

Marinus Lamper – Afdelingshoofd
Nicolette Baan – Medewerker
Antje Kieviet – Medewerker
Liset Langeveld – Medewerker
Alinda Paul – Medewerker
Marijke Veenstra – Afdelingssecretaresse

Afdeling Communicatie en Fondsenwerving

Marieke Daudey – Afdelingshoofd
Jantine Dekker – Medewerker
Anne Grijzenhout – Medewerker
Wilma Kerpel – Medewerker
Lydia Jonker – Secretaresse
Bart Sikkema – Verhalenverteller

Afdeling Programma’s

Anke Plange – Afdelingshoofd
Petra Bergsma – Medewerker
Reinier van den Born – Medewerker
Richard Havinga – Medewerker
Dianne Lodewijks – Medewerker
Janet Luigjes – Medewerkers
Gerande Sikkema – Medewerker
Rudolf de Vries – Medewerker

Afdeling Bedrijfsvoering

Annelies Loonstra-Verbeek – Afdelingshoofd
Anette van Beek – Medewerker
Elly Hofstra – Giftenadministratie
Reinald de Groot – Medewerker

Veldmedewerkers

Onze veldmedewerkers werken, soms vanuit Nederland, op het zendingsveld en zijn als lid verbonden aan de Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. Veldmedewerkers zijn niet bij Wycliffe in dienst maar leven van giften. U kunt hen vinden en ondersteunen via de wereldkaart op deze website.
Veldmedewerkers bekijken »

Bestuur

Onze bestuursleden zijn lid van de vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. Mailadressen van de bestuursleden kunt opvragen via onze mail.

Dhr. H.G. Bezemer » voorzitter
Dhr. J. de Weerd » secretaris
Dhr. A. Elshout » bestuurslid
Mw. H.M. Amende » bestuurslid
Mw. H.J.J. Touwen » bestuurslid
Dhr. M.T. Niemeijer » bestuurslid
Mevr. C. Steenkamp-Scheinhardt » bestuurslid

ANBI: beloning en statuten

Het beloningsbeleid voor medewerkers is gebaseerd op een eigen systeem van functiewaardering- en salariëring, uitgaande van de BBRA-salaristabel van de Rijksoverheid. Dit systeem wordt periodiek vergeleken met en indien nodig aangepast aan ontwikkelingen in de branche. Het directiesalaris ligt op ruim 80% van de VFI norm. Het bestuur ontvangt geen beloning.

De statuten vormen de basis van de Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. De statuten zijn hier in te zien.

Privacy statement

Wij vinden de privacy van onze leden en donateurs belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens die in ons registratiesysteem zijn opgenomen. Daarbij houden wij ons aan de regels, zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In ons Privacy statement kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hoe wij deze beschermen en welke rechten onze leden en donateurs hebben.

Lees hier ons Privacy statement

Codes en richtlijnen

Wycliffe hanteert de volgende codes en richtlijnen:
– lid van Stichting Evangelisch Meldpunt
– protocol Psychosociale Arbeidsbelasting
– Moral Conduct Standard
– Child Safety Code of Conduct
Klachtenprocedure