Organisatie

Wycliffe Nederland is een vereniging met een vast kantoorteam en een aantal vrijwilligers. Onze veldmedewerkers en bestuursleden zijn lid van de vereniging.

Kantoormedewerkers

Onze kantoormedewerkers zijn in dienst bij Wycliffe en werken vanuit het kantoor in Driebergen.

Management

Bram van Grootheest – Directeur
Carry Rietveld – Managementassistent

Afdeling Personeelszaken

Marinus Lamper – Afdelingshoofd
Nicolette Baan – Medewerker
Antje Kieviet – Medewerker
Alinda Paul – Medewerker
Marijke Veenstra – Medewerker

Afdeling Communicatie en Fondswerving

Marieke Daudey – Afdelingshoofd
Jantine Dekker – Medewerker
Anne Grijzenhout – Medewerker
Leanie van Deelen – Medewerker
Marjan Regterschot – Secretaresse

Afdeling Programma’s

Anke Plange – Afdelingshoofd
Willeke van den Berg – Medewerker
Richard Havinga – Medewerker
Dianne Lodewijks – Medewerker
Gerande Sikkema – Medewerker
Bert de Wit – Medewerker

Afdeling Financiën

Annelies Loonstra-Verbeek – Afdelingshoofd
Anette van Beek – Medewerker
Elly Hofstra – Giftenadministratie

Vrijwilligers

Piet Noppers – Beheer ICT

Veldmedewerkers

Onze veldmedewerkers werken, soms vanuit Nederland, op het zendingsveld en zijn als lid verbonden aan de Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. Veldmedewerkers zijn niet bij Wycliffe in dienst maar leven van giften. U kunt hen vinden en ondersteunen via de wereldkaart op deze website.
Veldmedewerkers bekijken »

Bestuur

Onze bestuursleden zijn lid van de vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland.

Dhr. H.G. Bezemer MBA
Dr. ir. K. van der Mast
Ir. J. de Weerd NLP-Master (IEP)
Drs. Mw. M. den Boer-Neele
Drs. mr. Mw. H.M. Amende
Drs. Mw. H.J.J. Touwen

ANBI: beloning en statuten

Het beloningsbeleid voor medewerkers is gebaseerd op een eigen systeem van functiewaardering- en salariëring, uitgaande van de BBRA-salaristabel van de Rijksoverheid. Dit systeem wordt periodiek vergeleken met en indien nodig aangepast aan ontwikkelingen in de branche. Het directiesalaris bedraagt 40,5% van de VFI norm. Het bestuur ontvangt geen beloning.

De statuten vormen de basis van de Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. De statuten zijn hier in te zien.

Privacy statement

Wij vinden de privacy van onze leden en donateurs belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens die in ons registratiesysteem zijn opgenomen. Daarbij houden wij ons aan de regels, zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In ons Privacy statement kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hoe wij deze beschermen en welke rechten onze leden en donateurs hebben.

Lees hier ons Privacy statement

Codes en richtlijnen

Wycliffe hanteert de volgende codes en richtlijnen:
– lid van Stichting Gedragscode Leidinggevenden, met (interne) klachtenregeling
– protocol Psychosociale Arbeidsbelasting
– Moral Conduct Standard
– Child Safety Code of Conduct
– (externe) Wycliffe klachtenregeling