Missie en visie

Waarom Bijbelvertaalwerk? Het is ons doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Hiermee geven we invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.

Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor miljoenen mensen die samen ruim 1.600 talen spreken. Deze mensen hebben op dit moment nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het best begrijpen.

Visie

De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Onze veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel. Meer dan 30.000 donateurs maken dit werk mogelijk door hun gebed en giften. Doet u mee?

Vision 2025

Onze visie is eenvoudig maar ambitieus: in 2025 willen we, samen met onze partners wereldwijd, in iedere levende taal waarin dat nog nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject hebben gestart.

Statistieken (2017)

Zeker 200 miljoen mensen kregen in 2017 toegang tot de Bijbel in hun eigen taal. Een veelvoud daarvan moet het echter nog doen met de Bijbel in een taal die ze niet of nauwelijks beheersen. Op dit moment is de Bijbel geheel of gedeeltelijk vertaald in 3312 levende talen. Voor 114 miljoen mensen, verspreid over 1636 taalgroepen, geldt dat zij geen enkel fragment van de Bijbel beschikbaar hebben in hun eigen taal.

Meer informatie

Uitgebreide statistieken en grafieken over de voortgang van het Bijbelvertaalwerk hebben we voor u beschikbaar gemaakt op een aparte pagina:
Meer lezen over statistieken Bijbelvertaalwerk »