Aitape-project: Leren de Bijbel te gebruiken

Land

Papoea-Nieuw-Guinea

Doel

Het stimuleren van het gebruik van de vertaalde Bijbelgedeeltes  in elf talen in de regio van Aitape. Deze regio ligt in het noordwesten van Papoea-Nieuw-Guinea.

Beschrijving

Willem en Esther van de Bruinhorst werken in het Aitape West Vertaalproject. In dit project wordt gewerkt aan een Bijbelvertaling in elf verschillende talen. De taak van Willem en Esther is om het gebruik van de vertaalde Bijbel(gedeelten) te stimuleren en de lokale mensen te leren om de Bijbel toe te passen in hun leven. Ze werken samen met de lokale kerken, om van daaruit op de nood van de kerken te reageren.

Naam lokale partner

SIL PNG

Omschrijving lokale partner

SIL PNG richt zich op taalontwikkeling, Bijbelvertaling en alfabetisering in Papoea-Nieuw-Guinea.

Projectbudget

Het benodigde richtbedrag per jaar is voor dit project € 25.000.

Status

Gefinancierd