SALT: Bijbelse training

Land

Papoea-Nieuw-Guinea

Doel

Lokale (kerk)leiders worden getraind in het gebruik van de Bijbel in hun eigen taal en het toepassen daarvan in het dagelijks leven.

Beschrijving

De Scripture Application & Leadership Training (SALT) is een intensieve Bijbelcursus van twee weken om kerkleiders toe te rusten. Deze cursus wordt gegeven in verschillende lokale talen waarin het Nieuwe Testament of de hele Bijbel vertaald is. De cursus wordt gegeven op verzoek van de kerken en gemeenschappen en vindt vaak plaats in erg afgelegen gebieden, waar kerkleiders weinig eerdere training hebben gehad. Luke en Marjan Aubrey coördineren het project, waarbij zij onder andere mensen trainen mensen om de cursus te kunnen geven en dit team begeleiden in de uitvoering.

Naam lokale partner

SIL PNG

Omschrijving lokale partner

SIL PNG richt zich op taalontwikkeling, Bijbelvertaling en lees- en schrijfonderwijs in Papoea-Nieuw-Guinea.

Projectbudget

Het benodigde richtbedrag per jaar is voor dit project € 33.000.

Status

Voor dit jaar is het project gefinancierd met dank aan EO-Metterdaad