Ayizo Nieuwe Testament

Land

Benin

Doel

Wycliffe Benin is bezig met het vertalen van het Nieuwe Testament in het Ayizo. Helpt u mee?

Beschrijving

De 462.000 Ayizo leven in het gebied rondom Allada, in het zuiden van Benin. Om de kerk echt wortel te laten schieten in dit gebied dat vanouds animistisch is, vind de kerk het ontzettend belangrijk een Bijbelvertaling in de lokale taal te hebben zodat de mensen de uitleg van de Schrift ook echt begrijpen omdat deze gegeven wordt in de taal die zij ook thuis en op de markt spreken.

Naam lokale partner

Wycliffe Benin (wycliffebenin.com)

Omschrijving lokale partner

Wycliffe Benin richt zich op taalontwikkeling, Bijbelvertaling en alfabetisering in Benin.

Projectbudget

Het benodigde richtbedrag per jaar voor dit project is € 45.000.

Status

Gefinancierd