Bijbeldruk: Nieuwe Testament in het Idaasha

Land

Benin

Doel

Wycliffe Benin is bezig met het drukken van het Nieuwe Testament in het Idaasha. In 2020 is de feestelijke presentatie gepland!

Beschrijving

Het vertaalproject ‘Nieuwe Testament in het is gestart in 2012 met hulp van Wycliffe Nederland en de bijdrage van een groep betrokken ondernemers en twee kerken. In 2019 is het hele Nieuwe Testament vertaald. In 2020 worden de boeken gedrukt en op een feestelijk moment gepresenteerd aan de kerken in de regio. De eerste druk zal bestaan uit 8000 boeken. De lokale kerken zijn actief betrokken bij de verspreiding.

Naam lokale partner

Wycliffe Benin (wycliffebenin.com)

Omschrijving lokale partner

Wycliffe Benin richt zich op taalontwikkeling, Bijbelvertaling en alfabetisering in Benin.

Projectbudget

Het benodigde richtbedrag per jaar voor dit project is ongeveer € 25.000.

Status

Gefinancierd.

Veldmedewerkers in Benin: