Okiek, Upper-Pokomo en Tachoni Bijbelvertaling

Land

Kenia

Doel

Het op schrift stellen en vertalen van het Nieuwe Testament voor de mensen in het Okiek, Tachoni en Upper-Pokomo.

Beschrijving

De 78.000 Okiek wonen in de omgeving van het Mau-bos ten westen van Nairobi. In 2016 is hun taal op schrift gesteld en in 2017 is een begin gemaakt met het vertalen van het Nieuwe Testament. De tweede bevolkingsgroep is de Tachoni. Dit is een groep van 118.000 personen sterk en zij leven in de buurt van Mount Elgon aan de grens met Uganda. De derde en laatste bevolkingsgroep in dit project, de Upper-Pokomo, wonen dichtbij het grensgebied met Somaliƫ, deze groep besttat uit 40.000 sprekers. Voor deze drie talen zijn inmiddels al meerdere Bijbelboeken vertaald en de verwachting is dat de Nieuwe Testamenten tussen 2023 en 2027 helemaal klaar zijn.

Naam lokale partner

BTL (btlkenya.org)

Omschrijving lokale partner

BTL is een Keniase organisatie die zowel Bijbelvertaal- als onderwijsprojecten uitvoert onder verschillende taalgroepen in Kenia.

Financiering

We zijn dankbaar dat dit project gefinancierd is door Stichting Pharus.

Projecten in Kenia:

Veldmedewerkers in Kenia: