Bijbelvertaalwerk in en rond Melfi

Land

Tsjaad

Doel

Het doel van het vertaalwerk is dat vertaalde Bijbelgedeelten worden gelezen en geluisterd en levens van mensen in de taalgemeenschappen veranderen.

Beschrijving

In de Guera regio in het midden van Tsjaad worden zo’n 25 verschillende talen gesproken. Onze partnerorganisatie is betrokken bij ongeveer 15 van deze talen. Dit project focust om de talen Mawa en Sokoro.

Het Sokoro vertaalteam bestaat uit drie vertalers. Naast het al langer geleden gepubliceerde Johannes evangelie en het boek Ruth, heeft het team vier gedeelten van het boek Genesis vertaald: het leven van Adam, Noach, Abraham en Jozef. Daarnaast is Exodus 1-20 vertaald en is er een begin gemaakt met de vertaling van bijbelgedeeltes over het leven van David. Hieraan zal een groot aantal Psalmen worden toegevoegd. Ook is het boek Ruth gepubliceerd. Momenteel wordt gewerkt aan het evangelie van Lukas, samen met een team van Mawa vertalers. De Mawa taal is aan de Sokoro taal verwant.

Er wordt verder gekeken naar mogelijkheden om ook Bijbelvertaling te starten in het Barain en het Saba.

Naam lokale partner

SIL Tsjaad in samenwerking met de regionale Bijbelvertaalorganisatie CRCTBG.

Omschrijving lokale partner

In de Guera-regio is vanuit de plaatselijke kerken een regionale organisatie voor Bijbelvertaalwerk opgericht, CRCTBG. Deze organisatie coördineert het Bijbelvertaalwerk voor verschillende talen en stuurt lokale vertaalcomites aan. CRCTBG stelt zich ten doel om in de Guéra regio de Bijbel in alle 25 talen te vertalen.

Projectbudget

Het benodigde richtbedrag per jaar is voor dit project € 37.000

Status

Nog financiering nodig

Projecten in Tsjaad:

Veldmedewerkers in Tsjaad: