Digitaal Hebreeuws onderwijs in het Amhaars

Land

Ethiopië

Doel

Digitaal Bijbels Hebreeuws onderwijs voor Ethiopische bijbelvertalers en theologiestudenten

Beschrijving

De moderne Westerse wereld staat vaak ver af van de cultuur en de taal van de Bijbel. Toch moeten voor studenten en bijbelvertalers die zelf Amhaars spreken (de nationale taal van Ethiopië, evenals het Hebreeuws behorend tot de Semitische taalfamilie) gebruik maken van Westers Engelstalig onderwijsmateriaal om de talen van de Bijbel te leren. Op basis van de taalkundige database van het Eep Talstra Centre for Bible and Computer willen we een onderwijs-interface bouwen in het Amhaars, om zo met geavanceerde e-learning methoden het Bijbels Hebreeuws dichter bij de mensen te brengen.

Naam lokale partner

Wycliffe Ethiopia (wycliffeethiopia.org/)

Omschrijving lokale partner

Wycliffe Ethiopia is opgericht in 2015 met als doel Bijbelvertaalwerk te doen.

Status

Nog financiering nodig