Kabiye Oude Testament

Land

Togo

Doel

Bijbelvertaling en alfabetisering ten behoeve van de Kabiye.

Beschrijving

De Kabiye zijn met ongeveer een miljoen mensen. Vanouds wonen zij in het noorden van Togo, maar de afgelopen decennia zijn er velen naar buurlanden als Ghana en Benin gegaan. Voor hen allen is deze vertaling van groot belang omdat door een goede Bijbelvertaling de kerk tot bloei komt.

Dadja Edjatefai werkt als vertaler bij het Kabiye-vertaalproject. We leveren niet alleen een bijdrage aan zijn werk, maar ook aan dat van de andere twee vertalers die in Kara, in het noorden van Togo, het Oude Testament in het Kabiye vertalen.

Naam lokale partner

SIL Togo-Benin

Omschrijving lokale partner

SIL Togo-Benin richt zich op taalontwikkeling, Bijbelvertaling en alfabetisering in Togo en Benin.

Projectbudget

Het benodigde richtbedrag per jaar is voor dit project € 20.000.

Status

Nog financiering nodig

Projecten in Togo:

Veldmedewerkers in Togo: