Lika lees- en schrijfonderwijs

Land

D.R. Congo

Doel

Edouard en Thérèse, twee specialisten op het gebied van lees- en schrijfonderwijs, werken onder de Lika in Oost-Congo om mensen te leren lezen en schrijven in hun eigen taal.

Beschrijving

Edouard en Thérèse zijn de afgelopen jaren opgeleid aan de universiteit van Kisangani. Zij hebben geleerd om docenten te trainen op het gebied van lees- en schrijfonderwijs in de lokale taal. Kinderen die in hun eigen taal hebben leren lezen en schrijven, blijken meer kans te hebben om hun school af te ronden. Edouard en Thérèse werken onder de Lika, maar geven ook advies aan andere taalgroepen.

Naam lokale partner

CITBA

Omschrijving lokale partner

CITBA is de interkerkelijke organisatie in Oost-Congo die Bijbelvertaalwerk en alfabetisering verzorgt voor minderheidstalen rond de stad Isiro. CITBA stuurt op dit moment vijf Bijbelvertaalprojecten aan.

Projectbudget

Het benodigde richtbedrag per jaar is voor dit project € 14.000

Status

Nog financiering nodig