Moedertaalonderwijs Segen

Land

Ethiopië

Doel

Het verbeteren van de levensstandaard en kwaliteit van onderwijs voor de Ale, Dirashe en Konso in de Segen zone een regio in het zuiden van Ethiopië.

Beschrijving

De Ale, Dirashe en Konso leven geïsoleerd in het zuiden van Ethiopië. Ze spreken de nationale talen nauwelijks. Dit zorgt voor een achterstand in het onderwijs, maar ook op sociaal gebied. Het project doet taalonderzoek en zorgt voor het gebruik van de moedertaal in de eerste klassen van de lagere school. Dit levert betere leerprestaties op. Het project loopt van 2018 t/m 2022.

Naam lokale partner

SIL Ethiopië (silethiopia.org/)

Omschrijving lokale partner

SIL Ethiopië richt zich op taalonderzoek, Bijbelvertaling en moedertaalonderwijs. Zij werkt voor dit moedertaalonderwijsprogramma nauw samen met het ministerie van onderwijs van Ethiopië.

Projectbudget

Het benodigde richtbedrag per jaar is voor dit project € 11.000.

Status

Nog financiering nodig