Mursi en Chara Bijbelvertaling

Land

Ethiopië

Doel

Het vertalen van de Schrift in twee talen, namelijk het Mursi en het Chara. Beide talen worden in het zuidwesten van het land gesproken.

Beschrijving

Eind 2016 is onze partner Wycliffe Ethiopia in twee talen een Bijbelvertaalproject gestart. Ook is het lees- en schrijfonderwijs van start gegaan. De Mursi en Chara zijn twee taalgroepen die erg geïsoleerd leven. Het onderwijsniveau in beide gebieden is dan ook niet hoog. Ook vinden de christelijke kerken het lastig goed wortel te schieten zonder een Bijbel in de taal die de mensen thuis en in de dorpen spreken. Inmiddels is van alle boeken van het Nieuwe Testament in beide talen een eerste werkvertaling gemaakt en is een teamcheck uitgevoerd. De volgende stap is de vertaling met een exegeet en de taalgemeenschappen te checken.

Naam lokale partner

Wycliffe Ethiopia (wycliffeethiopia.net/)

Omschrijving lokale partner

Wycliffe Ethiopia streeft ernaar dat alle taalgroepen in Ethiopië de Bijbel in hun eigen taal ontvangen.

Financiering

We zijn dankbaar dat dit project gefinancierd is door Stichting Pharus.