Mursi en Chara lees- en schrijfonderwijs

Land

Ethiopië

Doel

Het aanbieden van lees- en schrijfonderwijs in het Mursi en Chara. In beide talen wordt ook gewerkt aan de vertaling van het Nieuwe Testament.

Beschrijving

Eind 2016 is onze partner Wycliffe Ethiopia in het Mursi en Chara een Bijbelvertaalproject gestart. Kort daarop kon ook met het lees- en schrijfonderwijs in beide talen begonnen worden. We vinden dit erg belangrijk omdat veel Mursi en Chara niet kunnen lezen en schrijven. Hierdoor houden ze een grote sociale achterstand en kunnen ze de vertaling van het Nieuwe Testament waar nu hard aan wordt gewerkt ook niet lezen. De eerste lees- en schrijfklassen zijn inmiddels van start gegaan!

Naam lokale partner

Wycliffe Ethiopia (wycliffeethiopia.net/)

Omschrijving lokale partner

Wycliffe Ethiopia streeft ernaar dat alle taalgroepen in Ethiopië de Bijbel in hun eigen taal ontvangen.

Projectbudget

Het benodigde richtbedrag per jaar is voor dit project € 40.000.

Status

Gefinancierd