Training van exegeten in Ethiopië

Land

Ethiopië

Doel

Het aanbieden van een trainingsprogramma om exegeten op te leiden die de vertaalprojecten ondersteunen.

Beschrijving

In alle vertaalprojecten is een exegeet verbonden aan het vertaalteam. Deze vervult een belangrijke rol om de theologische betrouwbaarheid van de vertaling te garanderen. Wycliffe Ethiopia biedt een trainingsprogramma aan voor exegeten van alle Bijbelvertaalorganisaties in Ethiopië. Deze worden drie jaar achtereen gedurende de zomerperiode intensief getraind.

Naam lokale partner

Wycliffe Ethiopia (wycliffeethiopia.net/)

Omschrijving lokale partner

Wycliffe Ethiopia streeft ernaar dat alle taalgroepen in Ethiopië de Bijbel in hun eigen taal ontvangen.

Projectbudget

Het benodigde richtbedrag per jaar is voor dit project € 27.000.

Status

Nog financiering nodig