Trainen van vertalers in Tsjaad

Doel

Het doel van het trainingsprogramma is goed lopende alfabetiseringsprogramma’s waarin mensen leren lezen en schrijven en vertalingen van goede kwaliteit die worden gebruikt en levens veranderen.

Beschrijving

In Tsjaad worden zo’n 125 verschillende talen gesproken. Onze partnerorganisatie is betrokken bij ruim 25 talen. Jaarlijks wordt gekeken naar de trainingsbehoeften van de verschillende taalgroepen waarmee gewerkt wordt. Er worden jaarlijks tussen de 15 en 20 trainingen verzorgd. Dit betreft taalkundige trainingen voor het op schrift stellen van een taal, trainingen in vertaalprincipes, training in het gebruik van het computerprogramma Paratext, trainingen voor vertaalcomités, trainingen op het gebied van Schriftgebruik en mediatrainingen.

Naam lokale partner

SIL Tsjaad

Omschrijving lokale partner

In Tsjaad zet SIL zich in voor capaciteitsversterking van de organisaties waar nauw mee wordt samengewerkt: de nationale Bijbelvertaalorganisaties ATALTRAB en CRCTBG, het theologisch opleidingsinstituut in N’djamena, het Tsjaads Bijbelgenootschap en de nationale alfabetiseringsorganisatie FAPLN.

Projectbudget

Het benodigde richtbedrag per jaar is voor dit project € 15.000.

Status

Nog financiering nodig

Projecten in Tsjaad:

Veldmedewerkers in Tsjaad: