Onobasulu Bijbelvertaling

Land

Papoea-Nieuw-Guinea

Doel

Wycliffe Nederland hoopt het Nieuwe Testament in het Onobasulu in 2023 beschikbaar te hebben. Dit proberen we te bereiken door middel van het uitgeven van Bijbelboeken, en door het geven van cursussen om het Bijbelgebruik te stimuleren. Bovendien maken we het mogelijk dat er lees- en schrijfonderwijs wordt gegeven.

Beschrijving

Door de plaatselijke kerk zijn vier vertalers aangesteld, namelijk Wabele Fuga, Joseph Hambowali, Jack Wasele en Yobe Maibi. Deze mannen hebben eerst de National Translators Course gevolgd. Jeffery Keala en Hauwo Sebo zijn daarnaast ook opgeleid tot coördinator van het alfabetiseringswerk. Daardoor kun zij zich bezighouden met het ontwikkelen lees- en schrijfmateriaal in het Onobasulu. Daarnaast geven zij leiding aan de onderwijzers van 8 moedertaalscholen. Veldmedewerker Anne Stoppels coördineert dit project. Vanuit dit fonds krijgen de Onobasulu vertalers en alfabetiseringsmedewerkers een vergoeding voor hun werk, daarnaast worden alle werkkosten voor het vertaalproject betaald.

Naam lokale partner

SIL PNG

Omschrijving lokale partner

SIL PNG richt zich op taalontwikkeling, Bijbelvertaling en alfabetisering in Papoea-Nieuw-Guinea.

Projectbudget

Het benodigde richtbedrag per jaar is voor dit project € 20.000.

Status

Gefinancierd