RD-actie: Bijbels getuigen voor Myanmar

Elk jaar organiseert de Stichting Draagt Elkanders Lasten een inzamelingsactie onder de lezers van het Reformatorisch Dagblad, de zogenaamde ‘RD-actie’. Dit jaar is de opbrengst o.a. voor het werk van Wycliffe Bijbelvertalers.

“Nee, het christendom is zeker geen nieuwkomer in Myanmar. In 1813 begon de Brit Adoniram Judson er met zendingswerk. Vier jaar geleden, in 2013, herdacht de kerk van Myanmar haar 200-jarig bestaan. Bepaald geen nieuwe religie dus, maar des te opmerkelijker is het dat tientallen kerken en kerkjes nog altijd geen Bijbel in de eigen taal hebben.

Nu is Myanmar een enorme lappendeken als het gaat om volken, volkjes en talen. Zo telt het land 135 etnische groepen en zo’n 200 talen.

Christenen die we met de RD-actie willen helpen aan onder meer een ‘eigen’ Bijbel, bevinden zich in het noordoosten van het land, in Kachin- en Shan-staat, een gebied waar in totaal zo’n 45 talen worden gesproken. Met name Kachin is een gebied met een overwegend christelijke bevolking.

Nu zijn juist christenen kwetsbaar voor die taaldiversiteit omdat de Bijbel voor hen dé bron is van geestelijk leven. Is de Schrift niet in hun taal geschreven dan zou deze bron zomaar kunnen opdrogen, of er is slechts moeizaam uit te putten.  Extra kwetsbaar zijn christenen daar ook vanwege het isolement. Tot diep in de bergen duiken er kerkjes op en blijken er groepen christenen in afzondering te leven. Veelal in een geestelijke omgeving waarin toverdokters en shamanen de dienst uitmaken. Is het dan vreemd dat voorgangers en gemeenteleden bij Wycliffe Bijbelvertalers aankloppen om hen te helpen een Bijbel in de eigen taal te ontwikkelen?

Voordat daarmee wordt ingestemd, wordt er door Wycliffe uitvoerig onderzoek gedaan naar de noodzaak van zo’n vertaling en naar de (on)mogelijkheden ervan.

Niet alle verzoeken worden ingewilligd. Soms is een groep christenen te klein om een taalproject voor te beginnen. Ook de taal dient nog volop in families, gezinnen en in het openbaar gesproken te worden, wil een kerk kans maken op een vertaalproject. Belangrijk is ook dat de gemeente bereid is offers te brengen, bijvoorbeeld in het beschikaar stellen van werkers en het mee financieren van de verschillende onderdelen van een project. Die eigen verantwoordelijkheid van de kerken is cruciaal vanwege de vaak ontoegankelijke loctaties. De specialisten van Wycliffe zorgen voor opleiding en en begeleiding.”
Geschreven door Ab Jansen, redacteur Reformatorisch Dagblad | Foto: Jaco Klamer

Drie doelen in onze actie voor Wycliffe:

1)    Vertaalprojecten van de Bijbel (Oude Testament) en delen van het Nieuwe Testament voor drie specifieke taalgroepen Uka, Yenep en Mairu.
2)    Alfabetiseringswerk onder gemeenteleden (meerdere taalgroepen).
3)    Toerusting in Bijbelgebruik: leren lezen van de Schrift en wat de boodschap betekent voor jouw leven. (meerdere taalgroepen).

Actie volgen of doneren?

Via de actiesite steundel.nl is meer informatie te vinden over de actie, zijn de laatste artikelen terug te lezen en kunt u doneren.

rd-actie