Gods Woord biedt hoop na trauma’s

De Bijbel helpt om trauma’s te verwerken. Wist u dat er heel veel Bijbelgedeelten en -verzen zijn die spreken over genezing en het herstellen van relaties? Over dit onderwerp hebben we het afgelopen jaar meerdere verhalen geschreven. Lees ze hier terug:

Als je geen vrede kent…
Blauwhelmen en Bijbelvertaalwerk