Anne-Christie Hellenthal

Land

Ethiopië

Taak

Taalkundig consulent

Beschrijving

Als taalkundig onderzoeker houdt Anne-Christie zich bezig met spelling en grammatica van de Gwama taal en andere minderheidstalen. Veel van deze talen werden alleen mondeling overgeleverd. De sprekers willen hun taal ook graag op schrift gaan gebruiken. Daarnaast begeleidt Anne-Christie enkele studenten en beginnende onderzoekers bij de documentaire en beschrijving van de tachtig talen in Ethiopië.

Website

www.trefac.wordpress.com »

Uitzendende gemeente

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leiden

Rekeningnummer

NL63 RABO 0173 6248 47 t.n.v. Wycliffe Comité Hellenthal

Gebedspunten

  • Bid voor vruchtbare relaties met studenten en collega’s.
  • Bid dat God de projecten voor moedertaalonderwijs wil gebruiken tot zegen van de bevolkingsgroepen, zowel op educatief gebied als ter voorbereiding van de dag dat de Gwama en de Sheko hun eigen Bijbel in de hand krijgen.

Meer informatie

Taalkunde legt de basis voor alfabetisering en Bijbelvertaling. In haar werk probeert Anne-Christie haar enthousiasme voor talen en respect voor de sprekers over te brengen. Zo stimuleert ze medewerkers om de volle uitdrukkingskracht van hun taal te gebruiken in hun werk.

Veldmedewerkers in Ethiopië: