Bart en Jacqueline Eenkhoorn

Land

West-Afrika

Taak

Taalkundig werk en vertaalwerk

Beschrijving

Voor de J-taal (ca. 15.000 sprekers) is het taalkundige traject vrijwel afgerond en zijn er drie lokale vertalers getraind. Bijbelvertaling is gestart en alfabetiserings-cursussen worden jaarlijks in de verschillende J-dorpen aangeboden. Voor de D-taal (ca. 120.000+ sprekers) is de taalkundige analyse ook bijna compleet. Er is een goedwerkend alfabet en schrijfsysteem ontwikkeld. Samen met een vereniging voor promotie van de lokale cultuur wordt gestreefd naar moedertaalonderwijs in deze taal. Bijbelvertaling is in de opstartfase (2012). Onderzoek in de B-taal (ca. 8.000 à 10.000 sprekers) is in 2012 gestart. Een voorlopig alfabet is in ontwikkeling. Bijbelvertaling is nog niet gestart.

Uitzendende gemeente

Evangelisch Centum Europoort Rotterdam

Rekeningnummer

NL65 RABO 0145 8753 42 tnv Wycliffe Comité Eenkhoorn

Gebedspunten

Er is dringend behoefte aan een medewerker audiovisuele materialen (Bijbelgebruik) voor deze drie talen.

Meer informatie

Meer informatie of de nieuwsbrief ontvangen? Mail naar Wim Mostert: [email protected] (voorzitter thuisfrontcomit√© Bart en Jacqueline Eenkhoorn).Projecten in West-Afrika: