Carin Boone

Land

West-Afrika

Taak

Taalkundig consulent (in training)

Beschrijving

Carin werkt sinds 2000 met Wycliffe Bijbelvertalers. Na een aantal jaar in Azië te hebben gewerkt, zit ze sinds 2007 in West-Afrika. Ze doet onderzoek naar talen die nog niet op schrift gesteld zijn. Ze onderzoekt hoe je deze talen het beste kunt schrijven (ontwikkeling van een alfabet en spellingregels) en hoe de grammatica in elkaar zit. Ook werkt ze mee aan de ontwikkeling van woordenboeken in deze talen. Dit alles is voorbereidend werk voor het vertalen van de Bijbel, wat door lokale vertalers gedaan wordt. Carin helpt ook mee met het opleiden van deze lokale vertalers. Na een studie in Leiden om beter toegerust te zijn voor al deze taken, woont ze sinds janurai 2018 weer in West-Afrika.

Uitzendende gemeente

Baptistengemeente Kaleb in Warmond

Rekeningnummer

NL32 RABO 0145 8748 69 t.n.v. Wycliffe Comité Boone

Gebedspunten

  • Bid en dank voor gezondheid en voor vrede en veiligheid in de regio.
  • De afgelopen jaren heeft Carin het Bijbelvertaalwerk in de K. taal ondersteund. Het taalonderzoek in deze taal is in een fase van afronding, omdat het nieuwe testament bijna klaar is om te drukken! Dank hiervoor.
  • Bid voor de nieuwe projecten die Carin op zich gaat nemen. Dit betekent veel contacten leggen en inwerken in voor haar totaal nieuwe talen. Er zijn 2 talen waarin dringend taalkundig onderzoek nodig is voordat er met het vertalen van de Bijbel begonnen kan worden.

Meer informatie

Wilt u de de nieuwsbrief ontvangen of wilt u toegang tot Carins persoonlijke website, mail dan naar de secretaris van het thuisfrontteam.Projecten in West-Afrika: