Christiaan Nieuwenhuize

Land

vanuit Nederland

Taak

Coördinator Jezus Messias Stripboek Project en computerondersteuning Wycliffe-kantoor Nederland.

Beschrijving

Wereldwijd assisteren van taalteams. Uitgezonderd het daadwerkelijk vertalen help ik om de tekst in het stripboeksjabloon te krijgen. Advisering, planning, lay-out, PR en fondsenwerving en verscheping van de stripboeken. Verder: medewerkers van kantoor en Wycliffe-leden die op afstand werken vanuit Nederland helpen met computerproblemen. Het online zetten van stripboeken van talen die eerder in druk waren gepubliceerd.

Uitzendende gemeente

Diverse kerken

Rekeningnummer

NL78 RABO 0378 3054 41 tnv Wycliffe Comité Nieuwenhuize

Gebedspunten

Dank voor het nieuwe thuisfrontcomité. Bid voor voldoende fondsen voor mij alsook voor de sponsoring en productie van de stripboeken. Bid speciaal dat de taalgroepen op het internet de albums van hun taal zullen kunnen vinden. Bid voor een geestelijke vrucht van deze boeken.

Meer informatie

Wereldwijd zijn er in vele lokale talen Bijbels vertaald. Naast de Bijbel zijn er maar weinig andere leesboeken beschikbaar. Om te stimuleren dat mensen de Bijbel gaan lezen is er een stripboek over het leven van Jezus dat kan worden vertaald in lokale talen.

Voorbeeld Jezus Messias stripboek

Hieronder een voorbeeld van een vertaald Jezus Messias stripboek: