Darryl en Irene Kernick

Land

Australië

Taak

Werkzaam voor Wycliffe Australië: diverse projecten.
Regelmatige taken voor de Wycliffe Global Alliance en SIL International

Beschrijving

Voor Wycliffe Australië:
– Interviews en begeleiden van aanstaande medewerkers wat betreft het schrijven van hun geloofstellingen/doctrinal statements (die nodig zijn voor hun aanmelding als missionaire werkers). Dit gebeurt via skype interviews/email.
– Contacten onderhouden met donoren van projecten voor lokale Bijbelvertaalorganisaties in het Stille Oceaan-gebied en delen van Azië.

Voor SIL International en Wycliffe Global Alliance:
– Raadgevende functie aan b.v. coördinatoren van Global Conferences
– Betrokken bij het documenteren van de geschiedenis van Wycliffe International/ Wycliffe Global Alliance

Uitzendende gemeente

Baptistengemeente ‘Op Doortocht’ Ede

Rekeningnummer

NL25 RABO 0145 9679 21 ten name van: Wycliffe Comité Kernick

Gebedspunten

  • Bid om Gods wijsheid en leiding om deze rollen zo goed mogelijk te vervullen.
  • Bid voor Gods genade in deze periode van het leven van de hoogbejaarde ouders van Irene die in Harderwijk in een woonzorgcentrum verzorgd worden.

Meer informatie

Na 45 jaar (Darryl ) en 28 jaar (Irene) bij Wycliffe Australië, Wycliffe Europa en Wycliffe International/Wycliffe Global Alliance in functies met veel verantwoordelijkheid en reizen hebben we nu een deeltijdfunctie vanuit Brisbane, Australië. Dat geeft ons de gelegenheid om lokaal ook meer betrokken te zijn bij de plaatselijke kerk om de Bijbelse basis van zending en Bijbelvertaalwerk onder de aandacht te brengen.Projecten in Australië:

Veldmedewerkers in Australië: