Durk en Sandy Meijer

Land

Internationaal

Taak

Gesproken Bijbel Vertalings Project Consulent

Beschrijving

Durk dient als Ethno-Communications Specialist, trainer en consulent via Wycliffe’s partner Spoken Worldwide. Dit betekent dat hij langs nieuwe en bestaande Bijbelvertaalprojecten gaat om mensen te helpen met het integreren van de Bijbel in de lokale gemeenschap, evenals het opstarten van mondelinge Bijbelvertaalprojecten. Het doel hiervan is dat geloofsgemeenschappen binnen hun eigen cultuur kunnen groeien en dat mensen zelf met Gods Woord bekend raken en zelf leren gebruiken.

Durk is al sinds 1992 betrokken bij deze manier van werken en hij werkt momenteel samen met partnerorganisaties zoals TWR (Trans World Radio), Wycliffe Bijbelvertalers Zuid Afrika, The Seed Company, SIL, YWAM, Global Recordings Network (GRN), Toraa Dao Association, Bijbelgenootschappen en de wereldwijde kerk.

Op de website ‘Engaging with the Eternal’ schrijft Durk over zijn ervaringen als trainer en consulent. Deze ervaringen zijn te lezen en te beluisteren op www.engagingwiththeeternal.org.

Zijn vrouw, Sandy, zorgde voor hun vijf kinderen. Alleen de jongste, Durk Willem, zit nog op de middelbare school. Gil, Tessa en Isabella studeren in Noord Carolina en Elliot is in Hawaii afgestudeerd als bioloog in marine rifbehoud.

Rekeningnummer

NL78 RABO 0161 7169 54 tnv Wycliffe Bijbelvertalers o.v.v. Meijer

Gebedspunten

  •  Bid voor Gods bescherming voor iedereen die betrokken is bij dit werk, inclusief de families. Het werk van Durk is pionierswerk en hij merkt veel geestelijke strijd.
  • Bid ook voor een goede samenwerking dwars door de vele culturen en organisaties heen.
  • Bid dat mensen gewend raken aan de nieuwe manier van werken. Het is voor veel mensen moeilijk om te veranderen van een westerse werkwijze die sinds lang geleden als ‘superieur’ door ons is ingevoerd, vooral als men daar nu aan gewend is.

Meer informatie

Durk en Sandy en hun gezin zijn sinds 1989 in dienst bij Wycliffe. Durk werd oorspronkelijk aangenomen als piloot en onderhoudsspecialist. In 1992 raakte hij betrokken bij een nieuw initiatief om media in te zetten voor het doorgeven van de Bijbel. Onder leiding van Durk is dit werk tussen 1992 en 2005 gegroeid tot een internationaal team dat nu in meer dan 40 landen werkt. Vervolgens kreeg Durk betrokkenheid bij de oprichting van het International Orality Network (ION). Deze stichting maakt mensen bewust van de noodzaak om na te denken over hoe miljoenen mensen gediend kunnen worden die normaal of helemaal niet lezen of schrijven. Soms is hun taal nooit op schrift gezet of zijn er minder dan 10 verschillende titels in hun eigen taal geschreven. Ook van een praktische kant wordt bewustheid gebracht hoe meer dan 70% van de wereld bevolking op een gerichte manier effectief kan worden bereikt.  Ondertussen is ION wereldwijd bekend en op weg met meer dan 200 zendingsorganisaties. Van 2007 tot 2010 leidde Durk een nieuw initiatief die mensen van kleine taalgroepen helpt met het bouwen van websites in hun eigen taal betreffende de Bijbel en die ook mensen met God op weg helpt.  Ondertussen hebben teams wereldwijd meer dan 350 websites in hun eigen talen opgezet.

In 2012 begon het pionierswerk om taalgroepen met mondelinge Bijbelvertalingswerk te helpen. Dit nieuwe initiatief die mensen in staat stelt om zelf het Bijbelvertalingswerk te doen als een onderdeel van God’s werk om zijn gemeente onder de mensen in hun cultuur te stichten, waarbij onder andere verhalen van de Bijbel één voor één worden vertaald en direct een onderdeel van de gemeenschap kunnen worden. In dit werk komt Durk, als buitenstaander, langszij om samen met de mensen op weg te gaan.Projecten in Zuid-Afrika:

Veldmedewerkers in Zuid-Afrika: