Familie in Waterstad

Land

Centraal-Azië

Taak

Computerspecialist/boekhouder en grafisch vormgever/archivaris.

Beschrijving

Dit echtpaar werkt en woont met hun twee dochters in Waterstad. Door hun werk als computerspecialist en als grafisch vormgever ondersteunen ze taalkundigen en vertalers bij alfabetiseringswerk en de vertaling van  (gedeelten van) de Bijbel.

Uitzendende gemeente

Christengemeente Berea Ermelo

Rekeningnummer

NL25 RABO 0159 1391 63 t.n.v. Wycliffe Comité Fam. in Waterstad

Gebedspunten

  • Werk in deze regio is om diverse redenen niet altijd even makkelijk. Bid voor alle werkers die hier mee te maken hebben, voor geduld en volharding.

Meer informatie

Het team in Waterstad houdt zich bezig met zowel  alfabetiseringswerk als vertaling van Gods woord. Deze twee onderdelen van hun werk ondersteunen en versterken elkaar. De vorm waarin dit werk plaatsvindt is aan verandering onderhevig. Nog steeds worden er boekjes en brochures gedrukt, maar ook wordt er meer en meer met digitale media gedaan. Zo is het team actief op Facebook en Instagram, zijn er diverse apps geproduceerd, en worden er video’s op bijvoorbeeld YouTube gepubliceerd.Projecten in Centraal Azië:

Veldmedewerkers in Centraal Azië: