Hans & Gerline Beukers

Land

Papoea-Nieuw-Guinea

Taak

Farm supervisor

Beschrijving

Hans: verbeteren en uitbreiden van het landbouwproject op Ukarumpa en het opleiden van de ‘cattleman’.
Gerline: verzorgende taak binnen Ukarumpa

Website

www.beukers-papoea.nl

Uitzendende gemeente

Mozaïek0318 Veenendaal

Gebedspunten

  • Bid voor wijsheid en leiding om de juiste keuzes te maken om het project tot bloei te brengen.
  • Bid voor voldoende financiële en geestelijke steun om de werkzaamheden in Ukarumpa uit te voeren.
  • Dank voor de producten die beschikbaar zijn gesteld ten bate van het landbouwproject en nu onderweg zijn naar Papoea-Nieuw-Guinea.

Meer informatie

Het agrarische project in Ukarumpa is wat minder bekend, dit betekent niet dat het een onbelangrijk project is. Integendeel, er wordt een groot stuk grond van ongeveer 200 ha. gepacht van de overheid. Hierop bevindt zich het dorp Ukarumpa.
De overheid heeft in het contract als voorwaarde gesteld dat er ook een agrarisch project op dit land komt. Dit zijn op dit moment 75 vleeskoeien.
Hans zal zich in de eerste periode bezig houden met:

  • Het verbeteren van de huidige veestapel door middel van een fokprogramma, graslandverbetering en rantsoen optimalisatie.
  • Het onderzoeken naar de mogelijkheden die er zijn voor het houden van ander vee, zoals: melkkoeien, eenden, vissen, leg- en vleeskippen en geiten.
  • Het ondersteunen en begeleiden van de lokale bevolking bij het opzetten van kleinschalige boerenbedrijfjes.
  • Het overdragen van kennis aan de ‘cattleman’, zodat deze in de toekomst het project kan voortzetten.