Gert en Alie de Wit

Land

D.R. Congo (vanuit Nederland)

Taak

Taalkundig werk

Beschrijving

De voornaamste taken zijn taalkundige consultancy voor het Lika-project (controle alfabetiseringsmateriaal op spelling), voor het Boa Alfabet-project (veldwerk en analyse t.b.v. een alfabet, een woordenboekje en een spellingsgids) en mentoraat van een Congolese taalkundige.

Uitzendende gemeente

Protestantse Kerk Nederland i.s.m. GZB

Rekeningnummer

NL68RABO0146037278 t.n.v. Wycliffe Comité Lika-project, Voorthuizen

Gebedspunten

CITBA, het centrum voor Bijbelvertaalwerk in Oost-Congo van de kerken daar, brengt de vertaalteams bij elkaar in Isiro. Hierdoor hoopt het CITBA beter gebruik te kunnen maken van de schaarse middelen, met name vertaalconsulenten, taalkundigen en technische ondersteuning. Wycliffe kampt in Oost-Congo al jaren met een groot personeelstekort.

Meer informatie

Het Lika-project is in de afrondende fase: het NT ligt bij de drukker. De vertalers André en Rigobert blijven binnen dit project werkzaam tot eind september 2020. Ze besteden hun tijd aan het opleiden van voorgangers in het goed voorlezen van de Lika taal. Vertaler Dominique is opgeleid als taalkundige en werkt nu voor CITBA mee in het Boa Alfabet-project, samen met Gert. Vertaler Jean-Pierre is in opleiding tot predikant. Twee onderwijzers, Thérèse en Edouard, geven lees- en schrijfles en maken leesboekjes. Het Lika team is ondersteund door een aantal vrijwilligers in Nederland.

Op verzoek van CITBA is een start gemaakt met het beschrijven van de Boa-taal en daarvan het Yewu-dialect. Het is een tweejarig Alfabet-project dat opgezet is in samenwerking met het Leiden University Centre for Linguistics. De Boa-gemeenschap heeft een team van vier goed opgeleide sprekers toegewezen. Eind 2019 moet de spellingsgids klaar zijn.

Veldmedewerkers in Democratische republiek Congo: