Helma Rem

Land

Nederland

Taak

Europees Personeelsconsulent Wycliffe Global Alliance

Beschrijving

De taak van personeelsconsulent bestaat uit het trainen, begeleiden, adviseren en ondersteunen van de Wycliffe-kantoren op het gebied van personeelswerk. Daarnaast is Helma als Europees personeelsconsulent betrokken enkele internationale projecten en internationaal overleg gerelateerd aan personeelszaken. In de zomer van 2016 is Helma begonnen aan een Masters in ‘Member Care’, o.a.voor meer verdieping voor haar werk.

Uitzendende gemeente

Baptistengemeente

Rekeningnummer

NL24 RABO 0378 3062 19 tnv Wycliffe Comité Rem

Gebedspunten

Bid voor wijsheid in het werken met de Wycliffe-kantoren in Europa in hun diversiteit van taal en cultuur.

Meer informatie

Wycliffe Europe bestaat uit 18 organisaties die zich inzetten om het Woord van God beschikbaar te stellen voor hen die dat nog niet in de taal van hun hart hebben. Wycliffe Europa heeft een staf die met de Europese kantoren werkt op het gebied van communicatie, IT, financiën, personeelswerk en projecten. De meeste van deze organisaties zenden ook mensen uit. Er zijn bijna 1200 mensen vanuit Europa actief via Wycliffe Bijbelvertalers.