Hillebrand en Jorunn Dijkstra

Land

Senegal

Taak

Bijbelvertaalwerk / meertalig onderwijs

Beschrijving

Hillebrand geeft leiding aan een Bijbelvertaalteam. Jorunn werkt als consulente op het gebied van meertalig onderwijs, en in de voorbereiding van leerboeken en van didactische handleidingen voor leraren.

Uitzendende gemeente

Eiken, Noorwegen

Rekeningnummer

NL21 RABO 0145 8751 64 tnv Wycliffe Comité Dijkstra

Gebedspunten

  • Bid dat het vertaalwerk op een vlotte manier mag doorgaan, zonder verlies van de kwaliteit.
  • Bid voor interesse vanuit de Saafi voor de Bijbelgedeelten die al af zijn.
  • Bid voor de lokale kerken en jong-gelovige onder de Saafi. Bid ook voor de meerderheid die Jezus nog niet kent.
  • Bid voor de productei van de Jezus-film in het Saafi.
  • Bid voor het werk van Jorunn, dat zij mag bijdragen aan een betere start op scholen voor veel kinderen in Senegal.
  • Bid dat de kinderen in Senagal hun kennis van de geschreven vorm van hun eigen taal zullen gebruiken om de Bijbel te lezen.


Projecten in West-Afrika: