Jaap en Morina Feenstra

Land

Maleisië

Taak

Jaap: Gebiedsdirecteur (eilandengebied van Azië)
Morina: Begeleider meertalig onderwijs/medewerker personeelszaken

Beschrijving

Jaap: leidinggevend werk in het eilandengebied van Azië; supervisie van landelijke leiders; relaties onderhouden met partnerorganisaties
Morina: betrokkenheid in het meertalig onderwijs; personeelszorg

Uitzendende gemeente

Protestantse Kerk Nederland

Rekeningnummer

NL68 RABO 0145 8753 85 tnv Wycliffe Comité Feenstra

Gebedspunten

  • Bid voor wijsheid in de begeleiding van het vele werk.
  • Bid voor bescherming tijdens alle reizen.
  • Bid dat Jaap & Morina tot bemoediging mogen zijn voor collega’s en lokale leiders of andere betrokkenen in het diverse werk.


Projecten in Maleisië:

Veldmedewerkers in Maleisië: