Janet van Middendorp

Land

Ethiopië

Taak

Janet is alfabetiseringsadviseur in een onderwijsprogramma in Ethiopië. Haar taak bestaat uit het begeleiden van taalteams om lesmaterialen te ontwikkelen in de moedertaal. In Ethiopië worden ongeveer 85 verschillende talen gesproken. Onderzoek heeft uitgewezen dat als kinderen eerst les krijgen in de taal die thuis gesproken wordt (de moedertaal), dat een goede basis vormt voor vervolgonderwijs. In samenwerking met de regering wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van o.a. taal-, lees- en woordenboeken. Daarnaast worden leerkrachten getraind om les te kunnen geven, gebruik makend van de nieuwe boeken. Janet heeft voor de Benc Maji zone ook meegewerkt aan de ontwikkeling van een kleuterprogramma in 6 talen om een goede basis te leggen voor het onderwijs.

Website/weblog

www.janetvanmiddendorp.nl »

Uitzendende gemeente

Protestantse Kerk Nederland

Rekeningnummer

NL44 RABO 0145 2886 76 tnv Wycliffe Bijbelvertalers o.v.v. Middendorp

Wil je meer weten of zien? Neem een kijkje in de klas:

Of bekijk een impressie van de training moedertaal voor Gwama, Komo en Mao leerkrachten.

Veldmedewerkers in Ethiopië: