Jason en Erin Niemeijer

Land

Zuidoost-Azië

Taak

Vliegtuigonderhoud en Ethonomusicologie in het kader van Bijbelgebruik

Beschrijving

Familie Niemeijer werkt sinds 2006 in Zuidoost-Azië als ondersteunend personeel van het Bijbelvertaalwerk. Veel van de taalgroepen wonen geïsoleerd door ruw landschap en een groot tekort aan infrastructuur. Hierdoor is het Bijbelvertaalwerk afhankelijk van kleine vliegtuigen. Jason speelt een belangrijke rol in het vliegtuigonderhoud om de vliegtuigen veilig te houden.

Erin helpt Bijbelvertaalprojecten door de lokale bevolking aan te sporen de Bijbel te gebruiken als basis in hun kunstvormen, cultuur en muziek. Het is bijzonder om te zien hoe de mensen op deze manier een nieuwe liefde voor Gods Woord ontdekken.

Uitzendende gemeente

Baptisten Gemeente

Rekeningnummer

NL75 RABO 0378 3052 04 tnv Wycliffe Com. Niemeijer

Meer informatie

De familie Niemeijer heeft aardig wat uitdagingen meegemaakt in de afgelopen twee jaar, o.a. een overstroming, politieke onrust en een vroegtijdig verlof vanwege COVID19. Verzen die hen erg tot steun zijn geweest staan in Jesaja 54:10: “De bergen kunnen instorten en de heuvels kunnen wankelen, maar mijn liefde voor jou zal niet ophouden.