Kees Jan en Mirjam Bos

Land

Zuidoost-Azië

Taak

Bijbelvertaling, taalpromotie en Bijbelgebruik

Beschrijving

Familie Bos woont al bijna 12 jaar onder de lokale bevolking van een etnische minderheidsgroep in Zuidoost-Azië en nadert de eindfase van de vertaling van het Nieuwe Testament. Samen met het personeel en een groep lokale gelovigen zetten zij zich in voor de komst van Gods koninkrijk en de verspreiding van Gods Woord onder de lokale bevolking. Omdat veel lokale mensen niet kunnen lezen (of niet gewend zijn om te lezen), maken Kees Jan en Mirjam ook audio-opnames van de vertaalde Bijbelgedeelten.

Uitzendende gemeente

Vergadering van Gelovigen

Rekeningnummer

NL08 RABO 03965.52.013, o.v.v. Projecten Kees Jan & Mirjam

Gebedspunten

  • Bid dat Gods Woord vrucht zal dragen in de harten van mensen. Door middel van het project mogen Kees Jan en Mirjam veel mensen voor het eerst in contact brengen met Gods boodschap.
  • Bid dat meer mannen God zullen erkennen en het Evangelie zullen gehoorzamen.

Meer informatie

Familie Bos dankt God voor de vrijheid die er is om op hun woon- en werkplek mensen op vele manieren in contact te brengen met de waarheid. Figuurlijk gesproken is de grond in hun gebied wel erg hard. Daarom herinneren zij zichzelf steeds aan een tekst uit Galaten 6: “Als we niet verzwakken zullen we oogsten als de tijd daarvoor gekomen is”.