Ko en Basia Stroo

Land

Eurazië / Internationaal (vanuit Nederland)

Taak

Ko: financieel management
Basia: recrutering

Beschrijving

Basia werkt als ‘1st contact’ voor SIL Eurazië: ze onderhoudt contacten met zendingsorganisaties en brengt vacatures in Eurazië onder hun aandacht. Ze beantwoordt vragen van geïnteresseerden en kandidaten, adviseert en verbindt mensen met ‘het veld’.

Ko werkt bij de afdeling van SIL International die de technische/academische ondersteuning coördineert van het wereldwijde vertaal- en taalkundig werk, o.a. door training van consulenten, ontwikkeling van taalkundige software en bijbel-apps. Hij helpt de managers bij de financiële administratie en fondsenwerving

Uitzendende gemeente

Baptistengemeente Alphen aan den Rijn-Noord

Gebedspunten

  • In steeds meer landen in de wereld worden bijbel-apps op smartphones gebruikt, met Bijbelgedeelten op schrift of in audio-visuele vorm. Bid dat Gods Woord de harten van mensen zal raken.
  • Er zijn nog steeds vele volken die geen toegang hebben tot Gods Woord. Bid voor meer werkers en sponsors voor het wereldwijde vertaal- en taalkundig werk.
  • Bid dat God zal blijven voorzien in voldoende financiële middelen voor Ko en Basia om met het werk door te gaan.

Meer informatie

Contact met thuisfrontcomité: Gerben en Maaike van der Werf. Voor vragen of meer informatie, mail hen.