Lesley en Marianne Fast

Land

Vanuit Nederland in Hongarije, Roemenië en andere Balkanlanden.

Taak

Vertaalconsulent / onderwijsconsulent

Beschrijving

Lesley en Marianne zijn vanuit Nederland betrokken bij taalwerk in Romani talen in Europa. Ze zijn onderdeel van een team van 13 mensen, waarvan er 7 in Oost Europese landen wonen. Lesley is vertaalconsulent en begeleidt collega’s bij vertaalwerk en ander academisch werk en helpt  bij het stimuleren van Bijbelgebruik door Roma leiders te betrekken bij vertaalwerk. Marianne is consulent onderwijs en netwerker; zij ontwikkelt en onderhoudt contacten met mensen en organisaties die betrokken zijn bij werk met en onder Roma, vooral op het gebied van taal en onderwijs.
Voor ons werk reizen we regelmatig, met name naar Hongarije, Bulgarije, Roemenië en Macedonië.

Uitzendende gemeente

Evangelical Mennonite Church of Blumenort (Canada)

Rekeningnummer

NL44 RABO 0145 2886 76 o.v.v. Lesley en Marianne Fast

Gebedspunten

  • Bid om inzicht en fijngevoeligheid in de vele contacten, speciaal bij het vaak ‘op afstand’ communiceren.
  • Bid voor veiligheid, aanpassingsvermogen en goede contacten bij al onze reizen en vergaderingen.
  • Dank voor goede voortgang van vertaalwerk – met name in Roemenië en Hongarije. Bid dat vertaalde gedeelten ook goed gelezen worden. Dat kan o.a. via deze website (klik op ‘English’ om de kopjes te kunnen lezen).
  • Bid met ons voor nieuwe mogelijkheden om Romani talen te helpen ontwikkelen door documentatie, onderwijs en vertaalwerk. We denken met name aan een nieuw team, dat we dit jaar begeleiden om zich begin 2019 in de Balkan te vestigen.