Marian Hagg

Land

West-Afrika

Taak

Alfabetiseringswerk

Beschrijving

Marian is consulente en coördinatrice alfabetisering en onderwijs in West-Afrika (Mali, Burkina Faso, Niger en Ivoorkust). Met een klein team ondersteunt ze collega’s van de verschillende taalteams die zich inzetten om mensen te helpen hun eigen taal te leren lezen en schrijven. Ze heeft ook contacten met overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor alfabetisering en onderwijs en met kerken en NGO’s.
Waar mogelijk helpt ze met tweetalig onderwijs dat begint met de moedertaal en geleidelijk de officiële taal Frans introduceert.

Uitzendende gemeente

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Rekeningnummer

NL59 RABO 0145 9677 94 tnv Wycliffe Comité Hagg

Gebedspunten

  • Bid en dank voor gezondheid, energie, bescherming en vooral Gods leiding in leven en werk.
  • Bid voor goed onderwijs voor de kinderen in West-Afrika, zowel in hun moedertaal als in de officiële taal Frans of in het Arabisch.
  • Bid en dank voor een goede samenwerking met de onderwijsautoriteiten, andere organisaties voor alfabetisering en onderwijs en de kerken.
  • Bid voor vrede, recht in stabiliteit in West-Afrika.

Meer informatie

De meeste kinderen in West-Afrika gaan tegenwoordig naar school, maar het onderwijspeil is bedroevend laag. Overheid, lokale en internationale organisaties en Wycliffers zetten zich in om daar verandering in te brengen, maar de uitdaging is gigantisch.
Er zijn Franstalige scholen, Arabischtalige en scholen die beginnen met een lokale Afrikaanse taal en daarna Frans toevoegen, plus volwassenenonderwijs in de vorm van alfabetiseringsklassen.
Voor Wycliffe staan de moedertaal en meertaligheid centraal. Wie eerst goed in zijn eigen taal leert lezen, legt een stevig fundament om ook andere talen te leren. Bovendien kunnen mensen dan Gods Woord lezen in de taal of talen die hen het meest raken.Projecten in West-Afrika: