Michiel en Hanneke Louter

Land

Tanzania

Taak

Hanneke: HR-medewerker voor Oeganda en Tanzania; financiën Mara-clusterproject
Michiel: vertaaladviseur

Beschrijving

Wij leven en werken in Musoma, in het noorden van Tanzania. Michiel werkt samen met de Kabwa-vertalers als vertaaladviseur. Hanneke is HR-medewerker voor Oeganda en Tanzania, daarnaast doet zij de financiën in het Mara-clusterproject.

Weblog

www.louterlive.nl »

Rekeningnummer

NL94 RABO 0113 5077 63 t.n.v. Wycliffe comité Louter

Gebedspunten

  • Bid dat God het werk van de Mara-cluster zegent.
  • Bid dat steeds meer mensen in de Mara-regio mogen ontdekken dat God ook hun God en Redder is.
  • Bid voor een zegen voor de Tanzaniaanse collega’s, gezondheid voor hen en hun gezinnen. Sommige vertalers wonen ver van huis en gaan vaak alleen in het weekend naar huis.
  • Bid dat Michiel en Hanneke God mogen liefhebben en onze (Tanzaniaanse) naasten als onszelf.
  • Bid voor gezondheid en energie voor Michiel en Hanneke om het werk te kunnen doen.

Meer informatie

Michiel en Hanneke werken mee in het Mara-cluster. In het kantoor in Musoma werken Bijbelvertalers aan een Bijbelvertaling in 8 verschillende talen. Ook doen zij alfabetiseringswerk (leren lezen en schrijven) in deze acht talen. Verder wordt door de afdeling ‘Scripture Use’ op verschillende manieren het Bijbelvertaalwerk in de regio meer bekendheid gegeven en krijgen voorgangers van verschillende kerken handvaten hoe ze de Bijbel in hun eigen taal kunnen gebruiken in de kerk.