Nico en Elly van Bodegraven

Land

Papoea-Nieuw-Guinea

Taak

Vertaalwerk

Beschrijving

We helpen de Gizrra-mensen met het vertalen van (voornamelijk) het Nieuwe Testament in de Gizrra-taal. Tot nu toe zijn de boeken Genesis, Ruth en Jona klaar en door een consulent gecontroleerd en is zo’n 85% van het Nieuwe Testament gecontroleerd. De andere boeken van het Nieuwe Testament bevinden zich in verschillende stadia van het vertaalproces: in de eerste kladversie, doorgewerkt met een aantal vertalers, getest met weer anderen, etc. Naast het vertaalwerk houden we ons ook bezig met het maken van eenvoudige leesmaterialen, zowel voor de kinderen, als ook voor volwassenen, voor wie het lezen vaak ook nog moeilijk is.

Uitzendende gemeentes

Protestantse Kerk Nederland en Evangelische Gemeente Jozua

Rekeningnummer

NL29 RABO 0145 8748 26 t.n.v. Wycliffe Comité van Bodegraven

Gebedspunten

We danken God:
– Dat Hij tot nu toe altijd heeft voorzien in wat we nodig hadden
– Voor de lokale medewerkers en hun gezinnen; zonder hen zouden we het werk niet kunnen doen
– Voor onze achterban; zonder hen zouden we het werk ook niet kunnen doen.

We bidden God:
– Dat Hij zal blijven voorzien in wat we nodig hebben
– Dat de Gizrra-mensen zullen toepassen wat ze leren vanuit hun Bijbel
– Dat meer en meer Gizrra-mensen een persoonlijke relatie met de Here God zullen krijgen

Meer informatie

In 1992 werden we uitgezonden vanuit de PKN-gemeente Stadspolders in Dordrecht. We werken sinds 1993 onder de Gizrra-mensen. Er is een groep van ongeveer 15 mannen en vrouwen, het ‘Gizrra Bible Translation Committee’, die ons helpt bij ons werk. We hopen in oktober 2019 het Nieuwe Testament met de drie oudtestamentische boeken over te dragen aan de Gizrra-mensen en op te dragen aan God.