Nico en Elly van Bodegraven

Land

Papoea-Nieuw-Guinea

Taak

Vertaalwerk

Beschrijving

We helpen de Gizrra-mensen met het vertalen van (voornamelijk) het Nieuwe Testament in de Gizrra-taal. Nog in 2019 hopen we het Nieuwe Testament door een vertaalconsulent goed te laten keuren zodat het in 2020 kan worden opgedragen. In 2018 zijn al twaalf brieven uit het Nieuwe Testament gedrukt en uitgegeven om de mensen voor te bereiden op de komst van de vertaling van het hele Nieuwe Testament en een aantal boeken uit het Oude Testament. Naast het vertaalwerk houden we ons ook bezig met het maken van eenvoudige leesmaterialen in het Gizrra, zowel voor de kinderen, als ook voor volwassenen, voor wie het lezen vaak ook nog moeilijk is.

Uitzendende gemeentes

Protestantse Kerk Nederland en Evangelische Gemeente Jozua

Rekeningnummer

NL29 RABO 0145 8748 26 t.n.v. Wycliffe Comité van Bodegraven

Gebedspunten

We danken God:
– Dat Hij tot nu toe altijd heeft voorzien in wat we nodig hadden
– Voor de lokale medewerkers en hun gezinnen; zonder hen zouden we het werk niet kunnen doen
– Voor onze achterban; zonder hen zouden we het werk ook niet kunnen doen.

We bidden God:
– Dat Hij zal blijven voorzien in wat we nodig hebben
– Dat de Gizrra-mensen zullen toepassen wat ze leren vanuit hun Bijbel
– Dat meer en meer Gizrra-mensen een persoonlijke relatie met de Here God zullen krijgen

Meer informatie

In 1992 werden we uitgezonden vanuit de PKN-gemeente Stadspolders in Dordrecht. We werken sinds 1993 onder de Gizrra-mensen. Er is een groep van ongeveer 15 mannen en vrouwen, het ‘Gizrra Bible Translation Committee’, die ons helpt bij ons werk. We hopen in 2020 het Nieuwe Testament met de drie oudtestamentische boeken over te dragen aan de Gizrra-mensen en op te dragen aan God.