(Stephen en) Truus Babila

Land

Kameroen

Taak

Consulent alfabetiseringswerk

Beschrijving

Alfabetiseringsconsulent: Het begeleiden van teams in alle aspecten van alfabetiseringsonderwijs (ontwikkelen van lees- en lesboeken, trainen van onderwijzers en project supervisors, organiseren van cursussen op het gebied van alfabetiseringsonderwijs.

Scripture Engagement-consultent: Scripture Engagement gaat vaak samen met lees- en schrijfonderwijs. We helpen in projecten om het gebruik van vertaalde Bijbelgedeeltes op verschillende manieren (gedrukt, audio, liederen, drama enz.) te stimuleren.

Uitzendende gemeente

Evangelische Gemeente Veenendaal

Rekeningnummer

NL37 RABO 0145 769534 t.n.v. Wycliffe Comité Babila

Gebedspunten

  • dank voor de vele trainingen die op het regionale centrum in het noordwesten van Kameroen worden gegeven.
  • bid dat cursisten het geleerde effectief in de praktijk zullen brengen.
  • als mensen bij elkaar komen in luistergroepen dat vertaalde Bijbelgedeeltes op een nieuwe manier tot hen zullen spreken.
  • bid voor de trauma healing-groepen (voor mensen die trauma’s opliepen door bijv. geweld) die op verschillende plaatsen gehouden worden.

Veldmedewerkers in Kameroen: